Uvod

Izdavač Internet stranice www.dr-mostarac.hr je Ordinacija dentalne medicine Berislav Mostarac, dr.med.dent. sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 7b,  matični broj subjekta (MBS): 2771756, osobni identifikacijski broj (OIB): 50684444932 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka.

www.dr-mostarac.hr  je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.dr-mostarac.hr  ili općenito usluga Ordinacije dentalne medicine Berislav Mostarac, dr.med.dent. je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.dr-mostarac.hr  ili koristila usluge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.dr-mostarac.hr 

Kako prikupljamo podatke?

Podatke prikupljamo putem obrasca u ordinaciji, na web stranici www.dr-mostarac.hr, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati.

Koji se podaci prikupljaju?

 • Podaci koje Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih kroz obrasce u ordinaciji, na web stranici www.dr-mostarac.hr, putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem.
  • Ime i prezime
  • Email adresa
  • Broj telefona
  • Podaci o zdravstvenom stanju kroz FDI upitnik u ordinaciji
  • Poruka ili upit Korisnika (može uključivati podatke o prošlom ili trenutnom zdravstvenom stanju i podatke o izvršenim tretmanima)
  • Rendgenska ili druga slika od Korisnika
 • Podaci koji se prikupljaju putem “kolačića” o tome kako Korisnik koristi web stranicu www.dr-mostarac.hr.

Kako pohranjujemo podatke?

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prema Zakonu o stomatološkoj djelatnosti, medicinski podaci čuvaju se 10 godina od završenog liječenja, dok se prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni podaci čuvaju 11 godina.

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

Ordinacija dentalne medicine Berislav Mostarac, dr.med.dent. prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavila je  niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluge.

Koja su prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ta prava podrazumijevaju:

 • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
 • Pravo na izmjenu osobnih podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka
 • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
 • Pravo na slanje osobnih podataka
 • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem poruke na info@dr-mostarac.hr