Politika kvalitete

Osnovni cilj Ordinacije dentalne medicine Berislav Mostarac dr.med.dent. jest razvijati i održavati dugoročne odnose s pacijentima, osiguravajući pritom visoke standarde kvalitete iz područja dentalne medicine, koja se temelji na znanju, kvaliteti, suvremenoj dijagnostičkoj i dentalnoj opremi te brzini realiziranih usluga.

Vizija je klinike postići vrhunsku dentalnu izvrsnost kroz konstantna ulaganja u edukacije stručnog tima te najmoderniju opremu i materijale.

Ranije navedeno postiže se kroz:

 • Razmatranje konteksta klinike i usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom sa strateškim ciljem Ordinacije dentalne medicine Berislav Mostarac dr.med.dent.
 • Definiranje odgovornosti zaposlenika kao i njihovo ispunjavanje sukladno ciljevima kvalitete
 • Uspostavu, primjenu, održavanje i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015
 • Primjenjivanje zakonske i regulatorne obveze
 • Praćenje i primjenu novih tehnologija i edukaciju zaposlenika
 • Pažljiv odabir dobavljača te njihovu evaluaciju
 • Zadovoljavanje potreba i očekivanja pacijenata
 • Predanost povećanju kvalitete usluga/proizvoda kako bi premašili očekivanja
 • Trajno poboljšanje, shvaćajući da je sustav upravljanja kvalitetom procesni ciklični pristup
 • Osiguranje da naša politika i postupanje prema zahtjevima ISO 9001:2015 norme odražavaju ono što Ordinacija dentalne medicine Berislav Mostarac dr.med.dent. zapravo čini
 • Trajno unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom

Vlasnik klinike je odgovoran za komunikaciju o Politici kvalitete za sve osobe koje rade za ili u ime Ordinacije dentalne medicine Berislav Mostarac dr.med.dent. i stavljanje na raspolaganje relevantnim zainteresiranim stranama.