Dr. Ines Kovačić

Protetika, restorativa

Doktorica Ines Kovačić ima preko 8 godina iskustva u dentalnoj medici. Fakultetske obaveze uspješno je usklađivala s radom dentalnog asistenta. Zato je i dobila Dekanovu nagrada za najbolji uspjeh u VI. godini integriranog prediplomskog i diplomskog studija.

Nakon rada u vodećim dentalnim klinikama u Hrvatskoj,  od 2016. g. započela je znanstvenu karijeru na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu kao Asistent na Zavodu za mobilnu protetiku. Našem se timu pridružila 2018. g.

Životna filozofija doktorice Ines je ta da smatra kako u životu ne treba previše komplicirati. Upravo je takva u radu s pacijentima: koristi jednostavne i lako razumljive riječi u komunikaciji dok pacijentu nije potpuno jasno  što ga očekuje. Vedrina i staloženost su dvije karakteristike po kojima je pacijenti pamte.

Kao specijalist za protetske radove, svojim će radom doprinijeti daljnjem razvoju standarda kvalitete Dental centra Mostarac. Osim članstva u Hrvatskoj komori dentalne medicine, dr. Ines je aktivni član asocijacija International Team for Implantology  te European Prosthodontisc.

Upoznajte dr. Ines!