Dr.med.dent.

Restorativa

Strast za stomatologijom, posvećenost svakome pacijentu i konstantna volja za profesionalnim usavršavanjem osobine su koje krase dr. dent. med. Nikolinu Klarić. Tijekom studija u Zagrebu osvojila je i posebnu Rektorovu nagradu, kao priznanje iznimnog rada i zalaganja. Naime, dr. Klarić je aktivno sudjelovala u raznim projektima i kongresima internacionalnog i javnoznanstvenog karaktera.

Endodoncija

U Dental centru Mostarac zadužena je za endodonciju, granu dentalne medicine kojoj je potpuno posvećena. Sretna je jer joj najnovije tehnologije i materijali koje ima na raspolaganju u našoj klinici omogućavaju da izvede endodonske zahvate prema pravilima struke, a pacijentima osigura veliku uspješnost provedenog endodontskog zahvata.

Implantologija, estetika i protetika

"Ja sam dr. Mostarac i drago mi je što ste odlučili posjetiti našu web stranicu. Nadam se da će ovo biti prvi korak ostvarivanja posebne i dugotrajne suradnje. U Dental centru Mostarac nudimo kompletnu i vrhunsku uslugu. Naglasak stavljamo na estetiku osmijeha i implantologiju. Posjetite nas, a iz našeg dental centra ponesite novi osmijeh, samopouzdanje i dugoročnu kvalitetu!"

Mobile Whatsapp